Feiing/Tilsyn

Artikkelindeks

Hvorfor må jeg betale feieravgift hvert år når jeg ikke har hatt besøk av feieren på flere år?

  • Det betales en årlig avgift for tjenestene feiing og tilsyn av fyringsanlegget, der kostnadene for tjenestene er fordelt over en 4-årsperoide. Tjenestene fordeles på årlige avgifter, uavhengig av hvor ofte tjenesten skal gjennomføres.
  • Hyppigheten av hvor ofte feiing skal gjennomføres er behovsprøvd av feieren, og gjennomføres normalt ikke sjeldnere enn hvert 4. år. 
  • Ved tilsyn av fyringsanlegget, kommer vi hjem til deg for å se om skorstein, ildsted og omkringliggende områder er forskriftsmessig utført. Tilsynet gjennomføres som regel hvert 4. år. Huseier eller stedfortreder må delta på tilsynet. 

Må jeg være hjemme når feieren kommer?

  • Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Feiing av skorstein kan bli utført uten at du er hjemme, dersom det er avtalt med feieren. 

Utskrift E-post