Feiing/Tilsyn

Artikkelindeks

Må jeg være hjemme angitt dato og klokkeslett?

  • Ja, hvis det skal  utføres tilsyn av brannsikkerheten i boenheten.
  • Feiing av skorstein kan bli utført uten at du er hjemme, dersom dette er avtalt. Eier må da selv fjerne sot fra bunnen av skorsteinen.

Tidspunktet for besøk passer ikke for meg. Hva gjør jeg?

  • Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid ved varsel om tilsyn.
  • På varsellappene finner du kontaktinformasjon til brannforebyggeren som kommer hjem til deg. Du kan ringe direkte til denne for å avtale et nytt tidspunkt.

Hva skjer dersom det finnes avvik?

  • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten, vil du du få en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når avvik vil bli rettet.

Hva sjekkes ved tilsyn?

  • Om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
  • Etter besøket får du tilsendt en tilsynsrapport.

Utskrift E-post