Feiing/Tilsyn

Artikkelindeks

Må jeg være hjemme når feieren kommer?

  • Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Feiing av skorstein kan bli utført uten at du er hjemme, dersom det er avtalt med feieren. Eier må da selv fjerne sot fra bunnen av skorsteinen.

Tidspunktet for feierbesøk passer ikke for meg. Hva gjør jeg?

  • Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid ved varsel om tilsyn.
  • På varsellappene finner du kontaktinformasjon til feieren som kommer hjem til deg. Du kan ringe direkte til feieren for å avtale et nytt tidspunkt.

Hva skjer dersom feieren finner avvik?

  • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten, vil du du få en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når avvik vil bli rettet.

Hva sjekker feieren ved tilsyn?

  • Om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
  • Etter besøket får du tilsendt en tilsynsrapport.

Utskrift E-post