Feiing/Tilsyn

Artikkelindeks

Feiing fra tak.

  • Eier må selv besørge stige til tak.
  • Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen og skal være lett tilgjengelige.
  • Er det flere skorsteiner på taket, skal det være montert gangbro mellom disse eller trinn til alle skorsteiner.
  • Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy, skal den ha feieluke eller plattform.
  • I de tilfellene hvor det er mer enn fem meter fra bakke til tak, må stigen være festet med godkjent sklisikring.
  • Dersom det ikke gies tilgang til sotluken, må eier selv sørge for at soten blir tatt ut etter feiing. Sotluken er plassert i bunnen av skorsteinen.

Feiing fra luke på loft.

  • Sørg for at vi får tilgang til loftet.
  • Dersom det ikke gies tilgang til sotluken, må eier selv sørge for at soten blir tatt ut etter feiing. Sotluken er plassert i bunnen av skorsteinen.
  • Feiing fra sotluken utføres også i enkelte tilfeller.

Utskrift E-post