Forebyggende

Artikkelindeks

Forebyggende avdeling driver med forebyggende brannvern.

Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i de særskilte brannobjektene, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven. Formålet med dette arbeidet er å hindre at mange liv, store verdier eller samfunnsviktige funksjoner går tapt i brann. 

 

Vi har sett at det er enkelte befolkningsgrupper i lokalsamfunnet som er mer utsatt for brann enn andre, og som har større risiko for å omkomme i brann. Dette gjelder blant annet hjemmeboende personer over 70 år. Lofoten brann- og redningsvesen jobber målrettett i vår brannvernregion med fokus på at alle skal være trygge hjemme. Foto: dsb.no

  

 

Forebyggende avdeling har gode kunnskaper om brannfarlig og eksplosiv vare. Søknader om handel med og oppskyting av fyrverkeri blir behandlet ved denne avdelingen. Vi fører også tilsyn med og kan svare på spørsmål om andre former for farlig stoff. Foto: dsb.no

Avdelingen behandler hvert år en stor mengde søknader om bålbrenning og søknader om å avholde arrangementer i lokaler som normalt ikke er tiltenkt til slik bruk.

 

 Dersom du er bekymret for brannsikkerheten - ta kontakt med oss!

Utskrift E-post