Forebyggende

Artikkelindeks

Aksjon boligbrann 2016

61 branndøde i Nordland siden år 2000

I perioden 2000 til 2015 var det 2 427 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 304 branner og mars med 241. Så langt i år har to personer omkommet i brann i Nordland.


Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker og alle er ikke i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

- Ta en tur til din nærmeste familie og sjekk om de har røykvarslere som fungerer og om de har behov for en komfyrvakt. Din innsats kan være med på å redde liv, sier branningeniør Øyvind Brattli.


Cirka 40 000 husstander over hele landet får 6.-8. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen.

- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Brattli.


I vintermånedene og ikke mist i romjulsuken er det mange flere branner enn ellers i året.
- Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, matlaging, levende lys og peiskos, i mange tilfeller i kombinasjon med alkoholbruk, sier Brattli.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst en varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

– Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten og halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger hvor røykvarsleren ikke fungerer. Du bør gjøre det til en vane å jevnlig sjekke om røykvarsleren fungerer, gjerne en gang i måneden, sier Brattli.

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Aksjon boligbrann er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den praktiske gjennomføringen. Lokalt er det Lofoten brann- og redningsvesen som står for gjennomføringen av kampanjen.

På sikkerhverdag.no finner du nyttig informasjon om komfyrvakt og andre tiltak som bedrer brannsikkerheten. Følg også Aksjon boligbrann på Facebook.

Utskrift E-post