Pressemelding fra Norsk brannvernforening

Fylla har skylda i mange julebranner

 

Det er en kjensgjerning at personer som har drukket alkohol får en adferd med redusert aktsomhet. Dette gir også utslag i brannstatistikkene i julehøytiden.

 

-De to siste ukene av året er de som regnes som mest brannfarlige. Da omkommer det i snitt flest personer i branner i Norge. Når vi nå går vi inn denne brannutsatte perioden, er det derfor betimelig å minne folk på å være forsiktig, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Halvparten av alle som omkom i brann var alkoholpåvirket. Dette ble påvist i en rapport fra 2013 basert på en kartlegging av dødsbranner i perioden 1993 til 2008. Et stort flertall av de omkomne som var alkoholpåvirket, hadde ved uaktsomhet selv forårsaket brannen de døde i.

Branner som oppstår i forbindelse med bruk av komfyren er med god margin den største enkeltstående brannårsak i Norge. 20 prosent av branner med alkoholpåvirkede dødsofre skyldes bruk av komfyren. Tungt berusede personer vil i stor grad miste evnen til å håndtere en brannsituasjon og komme seg i sikkerhet. Dette fremkommer av rapporten utgitt av Norsk brannvernforening.

-Folk vet godt at de ikke skal kjøre bil etter å ha drukket. Vi håper at folk etter hvert også kan få programmert inn den samme ryggmargsrefleksen når det gjelder matlaging på komfyren om man er sterkt beruset. Mange branner vil unngås om de fleste ordner seg med nattmat før man kommer hjem fra en fuktig kveld, lyder Kalheims klare oppfordring nå like før jul.

Kontaktperson for media:

Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Norsk brannvernforening

Mobiltelefon: 977 59 029    

Utskrift E-post