Forebyggende

Artikkelindeks

Forskrifter og veiledninger

Forskrifter med veiledninger som brann- og redningsvesenet forvalter i henhold til Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven):

Forskrift om brannforebygging med følgende veiledninger:

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff  (Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff) med følgende veiledninger:

 • Veiledning til forskriftens kapittel 7, oppbevaring
 • Veiledning til forskriftens kapittel 10, bruk
 • Veiledning til handel med fyrverkeri

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Forskrift om håndtering av farlig stoff) med følgende veiledninger:

Det er utarbeidet flere temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff, og flere er under utarbeidelse. Temaveiledningene legges ut på Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sine hjemmesider, www.dsb.no, etter hvert som de er ferdigstilt.

Lagring av farlig stoff skal meldes DSB over bestemte mengder. Uansett mengder, så skal forskriftene være oppfylt. For innmelding av farlig stoff, se http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/

 

Bålbrenning

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Under generelt bålforbud er det lov til å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, feks grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.  Vestvågøy kommune tillater også (ved lokal forskrift) at du brenner bråte på egen eiendom hvis det gjøres forsvarlig, men det er ønskelig at du melder fra til 110-sentralen (tlf. 75 55 74 00) først. I Værøy og Flakstad kommune må du i tillegg søke om lov fra kommunen. Bråtebrenning uansett størrelse er ulovlig i tettbygde strøk.

Hva er totalt bålforbud?

Kilde: www.avisa-st.noHvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud. Foto: avisa-st.no

Er det lov med bål på sankthans?

Vestvågøy og Moskenes kommune har ved lokal forskrift åpnet opp for å brenne sankthansbål, men det er ønskelig at du melder fra til 110-sentralen. I Værøy og Flakstad kommune må du i tillegg søke om lov fra kommunen.

Tips til trygg bålbrenning:

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

 

Utskrift E-post